Usluge i cenovnik

OSNOVNI PREGLED: 1000

PROŠIRENI PREGLED 1: 2000

PROŠIRENI PREGLED 2: 2500

KONTROLNI PREGLED: 600

KONSULTACIJE: 400

DAVANJE INJEKCIJE I.M./S.C. u sklopu pregleda: 300

DAVANJE INJEKCIJE uslužno: 500

DAVANJE INJEKCIJE INTRAVENSKI: 650

INFUZIJA PO SATU: 750

DAVANJE INFUZIJE: 1000 (obavezan osnovni pregled pred infuziju)

SNIMANJE EKG BEZ ANALIZE: 500

EKG UZ OSNOVNI PREGLED: 1500

PREVIJANJE RANE MALO: 700

SKIDANJE KONACA: 750-1250 (zavisno o veličini rane i broju šavova)

Vakcina protiv gripa-VAXIGRIP: 1500 (u cenu je uračunat pregled pred vakcinaciju i vakcina)

 

PREVIJANJE RANE VELIKO: 1000-2000 (zavisno o veličini rane)

PRIMARNA OBRADA MANJIH RANA: 750

PRIM. OBRADA RANE UZ OMNISTRIP: 1000-2000 (zavisno o veličini i složenosti rane)

ANA-TE PROFILAKSA: Tetavaksal-T: 500, Tetagam P (300+cena leka)

ISPIRANJE UVA: 1000 (otoskopski pregled je uračunat)

ANALIZA URINA TEST TRAKAMA: 150

 TERAPIJA MEDICINSKIM KISEONIKOM (20 min) : 750

MED. KISEONIK NA ZAHTEV PACIJENTA (20 min) : 900

INHALACIJA: 450

BIOPTRON LAMPA TRETMAN (6-10min): 400

 TENS (20 min) : 400 

Noćni rad (22-06h) : 2000+cena usluge  

IZVAN RADNOG VREMENA CENE USLUGA SU VEĆE ZA 30-50%