Usluge i cenovnik

OSNOVNI PREGLED: 1000

PROŠIRENI PREGLED 1: 2000

PROŠIRENI PREGLED 2: 2500

KONTROLNI PREGLED: 600

KONSULTACIJE: 400

DAVANJE INJEKCIJE INTRAMUSKULARNO: 300/500 (osim penicilina)

DAVANJE INJEKCIJE SUPKUTANO: 300

DAVANJE INJEKCIJE INTRAVENSKI: 650

INFUZIJA PO SATU: 750

DAVANJE INFUZIJE: 1000 (ako ne postoji nalog, obavezan pregled)

SNIMANJE EKG BEZ ANALIZE: 500

EKG UZ OSNOVNI PREGLED: 1500

PREVIJANJE RANE MALO: 700

SKIDANJE KONACA: 750-1250 (zavisno o veličini rane i broju šavova)

Vakcina protiv gripa-VAXIGRIP: 1300

 

PREVIJANJE RANE VELIKO: 1000-2000 (zavisno o veličini rane)

PRIMARNA OBRADA MANJIH RANA: 750

PRIM. OBRADA RANE UZ OMNISTRIP: 1000-2000 (zavisno o veličini i složenosti rane)

ANA-TE PROFILAKSA: Tetavaksal-T: 500, Tetagam P (300+cena leka)

ISPIRANJE UVA: 750, OBA: 1000 (otoskopski pregled je uračunat)

POSTAVLJANJE URINARNOG KATETERA: 1000 (kateter nije uračunat u cenu)

ANALIZA URINA TEST TRAKAMA: 150

 

TERAPIJA MEDICINSKIM KISEONIKOM (20 min) : 750

MED. KISEONIK NA ZAHTEV PACIJENTA (20 min) : 900

INHALACIJA: 450

BIOPTRON LAMPA TRETMAN (6-10min): 400

 TENS (20 min) : 400 

Noćni rad (22-06h) : 500 (dodatno na osnovne cene)  

IZVAN RADNOG VREMENA CENE USLUGA SU VEĆE ZA 30-50%

OD 14.07.2018.-28.07.2018. ORDINACIJA NE RADI ZBOG KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA.